Rankingi i porównania
pożyczki pożyczki   kredyty kredyty   konta bankowe konta

Strona główna Porady i częste pytania Koszty kredytów gotówkowych

Wybierz szybką pożyczkę

Na krótko do 30 dni
Na dłużej do 12 mc

Ile pieniędzy chcesz pożyczyć?

50 zł
1500 zł
800 zł
+

Ile czasu potrzebujesz na spłatę?

7 dni
30 dni
14 dni
+

Ile pieniędzy chcesz pożyczyć?

50 zł
3000 zł
1500 zł
+

Ile czasu potrzebujesz na spłatę?

30 dni
12 mc
6 mc
+

Koszty kredytów gotówkowych


Banki zarabiają przede wszystkim na udzielaniu klientom kredytów wszelkiego rodzaju, w tym kredytów gotówkowych. Udostępniają kredytobiorcom spełniającym warunki posiadania zdolności kredytowej i wiarygodności finansowej pieniądze w ramach kredytu gotówkowego, na określony okres czasu, naliczając przy tym odpowiednie opłaty. Jakie koszty kredytu gotówkowego poniesie klient?


Podstawą są odsetki


Każdy kredyt gotówkowy udzielany przez bank będzie oprocentowany. Od kapitału udostępnionego kredytobiorcy przez bank naliczone zostaną odsetki, według przyjętej w umowie kredytowej stopy oprocentowania. Oprocentowanie kredytu gotówkowego może być zmienne, lub stałe. Zwykle składa się z dwóch elementów składowych - marży banku oraz stawki WIBOR, zależnej od sytuacji na rynku finansowym. Na stawkę WIBOR i jej wysokość wpływ mają działania prowadzone przez Radę Polityki Pieniężnej. Niska stawka WIBOR jest wynikiem ustalania bardzo niskich głównych stóp procentowych przez RPP. Rada ma wpływ również na maksymalne oprocentowanie kredytów i pożyczek na rynku bankowym. Zgodnie z ustawą antylichwiarską, kredyt gotówkowy, podobnie jak pozostałe zobowiązania kredytowe, nie może mieć wyższego oprocentowania od czterokrotności stopy lombardowej. Obecnie stopa ta wynosi zaledwie 4%, więc kredyty mogą być oprocentowane na maksymalnie 16% w skali roku.


Z kolei, wysokość marży bankowej wpływająca wydatnie na wysokość oprocentowania kredytów gotówkowych ustalana jest podczas negocjacji z klientem. Im niższą marżę klient ustali w umowie kredytowej, tym mniej odsetek będzie spłacał od swojego kredytu.


Pozostałe koszty kredytowe


Odsetki od kredytu gotówkowego to nie jedyne koszty, jakie w przypadku zaciągnięcia takiego zobowiązania ponosi kredytobiorca. Musi on liczyć się z tym, że może być zobowiązany do uiszczenia prowizji za przystąpienie do kredytu. Taka prowizja liczona jest jako pewien procent od całkowitej kwoty kredytu. Dodatkowe opłaty mogą wiązać się z ustanowieniem zabezpieczenia kredytu, czy opłacaniem składki na ubezpieczenie spłaty kredytu, o ile klient decyduje się na wykupienie polisy bądź jest zobowiązany do tego przez bank.

Ekspert ds. pożyczek

Warto przeczytać

Czy warto skorzystać z kredytu gotówkowego dla stałego klienta?

W zasadzie każdy bank ma w swojej ofercie kredyty gotówkowe dla klientów indywidualnych czy firmowych. Preferencyjne kredyty gotówkowe mogą być udostępniane przez bank klientom, którzy mają bardzo dobrą historię w Biurze Informacji...


Oprocentowanie pożyczek chwilówek

Szybkie pożyczki gotówkowe udzielane są przez podmioty działające poza sektorem bankowym. Jako że nie podlegają one dyrektywom i rekomendacjom Komisji Nadzoru Finansowego, na wzór banków, nie muszą m.in. kontrolować historii kredytowania klienta w...


Zabezpieczenia dla kredytów gotówkowych

Niskie kredyty gotówkowe najczęściej nie wymagają ustanawiania jakichkolwiek zabezpieczeń spłaty przez kredytobiorcę. Dotyczy to jednak kredytów do wysokości np. średniego krajowego wynagrodzenia. Przy wyższych kredytach banki dla zmniejszenia ryzyka...


Jak funkcjonują firmy pożyczkowe

W systemie finansowym w większości krajów na świecie funkcjonują banki i instytucje parabankowe, które nie są objęte wytycznymi nadzoru bankowego. W Polsce nadzór nad bankami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, ale jej rekomendacje nie odnoszą...