Rankingi i porównania
pożyczki pożyczki   kredyty kredyty   konta bankowe konta

Strona główna Porady i częste pytania Zabezpieczenia dla kredytów gotówkowych

Wybierz szybką pożyczkę

Na krótko do 30 dni
Na dłużej do 12 mc

Ile pieniędzy chcesz pożyczyć?

50 zł
1500 zł
800 zł
+

Ile czasu potrzebujesz na spłatę?

7 dni
30 dni
14 dni
+

Ile pieniędzy chcesz pożyczyć?

50 zł
3000 zł
1500 zł
+

Ile czasu potrzebujesz na spłatę?

30 dni
12 mc
6 mc
+

Zabezpieczenia dla kredytów gotówkowych


Niskie kredyty gotówkowe najczęściej nie wymagają ustanawiania jakichkolwiek zabezpieczeń spłaty przez kredytobiorcę. Dotyczy to jednak kredytów do wysokości np. średniego krajowego wynagrodzenia. Przy wyższych kredytach banki dla zmniejszenia ryzyka prowadzenia swojej działalności kredytowej często wymagają od kredytobiorców ustanawiania zabezpieczenia spłaty. Jakie zabezpieczenia mogą być przy tym akceptowalne przez banki?


Najczęściej praktykowane zabezpieczenia


O ile przy kredytach hipotecznych podstawowym zabezpieczeniem jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości mieszkalnej, o tyle kredyty gotówkowe mają zupełnie inne zabezpieczenia. Bardzo rzadko w praktyce bank decyduje się na zabezpieczenie kredytu gotówkowego hipoteką, choć takie sytuacje w niektórych przypadkach się zdarzają. Znacznie częściej zaś zabezpieczeniem żądanym przez banki od kredytobiorców wnioskujących o uzyskanie kredytu gotówkowego, mogą być:


• Weksel in blanco,
• Poręczenie osób trzecich,
• Cesja praw z polisy ubezpieczeniowej,
• Poręczenie wekslowe,
• Przewłaszczenie na zabezpieczenie,
• Zastaw rejestrowy,
• Ubezpieczenie spłaty kredytu,
• Oświadczenie kredytobiorcy o poddaniu się egzekucji w trybie przepisów prawa bankowego,
• Oświadczenie kredytobiorcy o wyrażeniu zgody na potrącenie z wynagrodzenia za pracę kwot stanowiących równowartość nieuregulowanych należności z tytułu pożyczek.


Ryzyko kredytowe banków


Przy udzielaniu kredytów gotówkowych bank ponosi większe ryzyko braku spłaty zobowiązania kredytowego wraz z naliczonymi odsetkami, w terminach wskazanych harmonogramem spłaty, niż przy kredytach hipotecznych. Co prawda kredyty hipoteczne udzielane są w wyższej wysokości niż standardowe kredyty gotówkowe, ale jednak w ich przypadku solidnym zabezpieczeniem spłaty jest hipoteka ustanowiona na nieruchomości. Przy kredytach gotówkowych brak jakiegokolwiek zabezpieczenia po stronie banku stwarzałby realne zagrożenie dla tego, że kredyt mógłby stać się kredytem straconym, a kredytobiorca nie spłaciłby go do banku. W takiej sytuacji brak zabezpieczenia stawia w trudnym położeniu kredytodawcę, który nie ma często w praktyce żadnej możliwości, aby odzyskać pożyczone klientowi pieniądze.

Ekspert ds. pożyczek

Warto przeczytać

Jak funkcjonują firmy pożyczkowe

W systemie finansowym w większości krajów na świecie funkcjonują banki i instytucje parabankowe, które nie są objęte wytycznymi nadzoru bankowego. W Polsce nadzór nad bankami sprawuje Komisja Nadzoru Finansowego, ale jej rekomendacje nie odnoszą...


Kredyt gotówkowy na dowód w banku?

Firmy pożyczkowe wraz z zaostrzeniem kryteriów przyznawania kredytów gotówkowych w bankach zaczęły masowo zyskiwać klientów, budując swoje pozytywne wyniki finansowe. Należy przy tym powiedzieć, że pożyczki w firmach tych udzielane są na...


Rekomendacje dotyczące kredytów gotówkowych w bankach

Komisja Nadzoru Finansowego jest instytucją nadzorującą funkcjonowanie banków w Polsce. Wydaje rekomendacje, które wpływają między innymi na politykę kredytowania prowadzoną przez instytucje bankowe. Jedną z takich rekomendacji, która odnosi się...


Jak starać się o kredyt gotówkowy w banku?

Podstawowym produktem kredytowym w bankach w Polsce są kredyty gotówkowe. Są to zobowiązania finansowe udzielane klientom posiadającym wystarczającą zdolność kredytową do spłaty kapitału i naliczonych przez bank odsetek. Za przystąpienie do kredytu...